Observations séismographiques & Seismological Bulletin

In English


Inskannade publikationer från Uppsala universitet, med data från seismologiska registreringar under åren 1904-1998

Några häften i de publikationsserier där data från seismologiska registreringar under 1900-talet redovisades. Foto Lars Andersson (klicka för större bild).Observations séismographiques

Uppsalaserien, 1904-1955:

Anmärkning: För maj 1917 - dec 1918 följs uppslaget med sidorna 32-33 av två olika uppslag, båda med sidnumren 36-37. Rimligen ska det första uppslaget ha sidnumren 34-35.

Före seriens början i juli 1906 finns data från oktober 1904 - maj 1905, redovisade i en artikel av Filip Åkerblom. Den återges här nedan.

I de två första länkarna finns även en kort bakgrund till inrättandet av ett seismologiskt observatorium i Uppsala (på tyska resp. franska).

Filip Åkerblom: ”Seismische Registrierungen in Upsala Oktober 1904 - Mai 1905”

juli - dec 1906

jan 1907 - aug 1912

sept 1912 - april 1917

maj 1917 - dec 1918

jan 1919 - sept 1920

okt 1920 - dec 1923

1924 - 1927

1928 - 1929

1930 - 1931

1932 - 1933

jan 1934 - juni 1937

juli 1937 - juni 1938

juli 1938 - juni 1939

juli 1939 - juni 1940

juli 1940 - juni 1941

juli 1941 - juni 1942

juli 1942 - juni 1943

juli 1943 - juni 1945

juli 1945 - juni 1946

juli 1946 - juni 1947

juli 1947 - juni 1948

juli 1948 - juni 1949

juli 1949 - juni 1950

juli 1950 - dec 1951

1952

1953

1954

1955

Kirunaserien, 1951-1955:

1951

1952

1953

1954

1955


Seismological Bulletin, 1956-1998

De fyra första årgångarna är tryckta, i samma stil som föregångaren ”Observations seismographiques”. De följande årgångarna, 1960-1998, består endast av kopierade häften.

I denna byggnad i Observatorieparken i Uppsala installerades Wiechert-seismografen i oktober 1904, på initiativ av professorn i meteorologi H. H. Hildebrandsson. Foto Lars Andersson (klicka för större bild).


Förutom den bakgrund som gavs av Filip Åkerblom vid starten (se de två första länkarna på sidan), finns även en historik över seismologiska observationer i Sverige skriven år 1996 av Ota Kulhanek och Rutger Wahlström, som återges i länken nedan.

Kulhanek, O. & Wahlström, R. (1996). History of instrumental seismological observations in Sweden. I: R. Wahlström (red.) Seismograph Recording in Sweden, Norway - with Arctic Regions, Denmark - with Greenland, and Finland. Proceedings from the Uppsala Wiechert Jubilee Seminar. Seismological Department, Uppsala University, August 22-23, 1994, s. 8-17. (Med tillstånd från författarna.)