Till startsidan

Axel Hamberg

Bokomslag Axel Hamberg

Den nya boken om Axel Hamberg

År 2012 utgavs en ny bok om Axel Hamberg, som beskriver hans insats som vetenskapsman på skilda områden. På 366 sidor behandlas hans verksamhet inom polarforskning, mineralogi, glaciologi, meteorologi, husbyggnadsteknik, berggrundsgeologi och fotogrammetri. Hans akademiska vardag skildras, främst beträffande professuren i geografi som han innehade 1907-1928. Ett kapitel om familjen kompletterar skildringen, liksom ett om fältarbetenas förutsättningar; boken avslutas med en essä som gör ett försök att tolka drivkraften bakom livsprojektet. Det hela är generöst illustrerat, huvudsakligen med samtida bilder. Boken kan beställas från nätbokhandlare.

Kort presentation: Axel Hamberg (1863–1933) var professor i geografi vid Uppsala universitet och har för eftervärlden mest förknippats med sitt livslånga utforskande av Sarek. I ett tidigare skede av karriären var han mineralog vid Stockholms högskola och deltog då även i några arktiska expeditioner, både med A. E. Nordenskiöld och A. G. Nathorst. När han år 1895 gjorde sitt första besök i Sarek hade endast en handfull personer utanför den samiska kulturen besökt området – vid den här tiden fanns det fortfarande mer eller mindre okända områden att utforska, även i Sverige. Det som var tänkt som en sommars glaciärstudier expanderade snart till ett storslaget projekt, där området skulle ges en allsidig naturvetenskaplig beskrivning. Detta livsprojekt ledde inte bara till att Hamberg blev en ovanligt mångsidig vetenskapsman, utan gav även utlopp för hans tekniska talanger där olika instrument och fotogrammetriska kameror utvecklades, liksom nydanande husbyggnadsteknik. Denna bok, rikt illustrerad, är den första mer omfattande skildringen av Axel Hambergs samlade insats som vetenskapsman.


En översikt av innehållet:

Gunnar Hoppe: Axel Hamberg (s. 11-33):

Bokuppslag Axel Hamberg


Urban Wråkberg: Axel Hambergs nordliga forskningsfärder i ett vetenskapligt och socialt perspektiv (s. 35-91):

Bokuppslag Axel Hamberg


Hans Annersten & Erik Jonsson: Axel Hamberg som mineralog (s. 93-111):

Bokuppslag Axel Hamberg


Per Holmlund: Glaciärforskaren Axel Hamberg (s. 113-133):

Bokuppslag Axel Hamberg


Håkan Hultberg: Axel Hambergs meteorologiska verksamhet i Sarek (s. 135-163):

Bokuppslag Axel Hamberg


Kennet Axelsson: Byggmästaren Hamberg (s. 165-199):

Bokuppslag Axel Hamberg


Olaf Svenningsen: Axel Hamberg och Sareks berggrund (s. 201-233):

Bokuppslag Axel Hamberg


Kennert Torlegård:  Axel Hamberg – en pionjär inom svensk fotogrammetri (s. 235-266):

Bokuppslag Axel Hamberg


John O. Norrman: Logistik och vetenskap i Axel Hambergs Sarekforskning (s. 267-279):

Bokuppslag Axel Hamberg


John O. Norrman: Axel Hamberg som universitetslärare i Uppsala (s. 281-296):

Bokuppslag Axel Hamberg


Erik Hamberg: Axel Hamberg och familjen (s. 297-313):

Bokuppslag Axel Hamberg


Förteckning över arkivmaterial etc. med anknytning till Axel Hamberg (s. 333-341):

Bokuppslag Axel Hamberg


Interiörer (samt en del utomhusbilder) från Hambergstugor i Sarek (s. 345-354):

Bokuppslag Axel Hamberg


Hambergboken

Den nya Hambergboken. Foto Lars Andersson.


>Till startsidan

Rev. 2023-09-08