Till startsidan

Axel Hamberg

Axel Hamberg

Professor i geografi vid Uppsala universitet 1907-1928


Axel Hamberg på exkursion med studenter

”Axel Hamberg på exkursion med studenter någon gång på 1920-talet.” Exkursionerna var uppskattade inslag i utbildningen och gick till både natur- och kulturgeografiska mål. Okänd fotograf. Privat samling.


Axel Hamberg var professor i ämnet geografi, som ända fram till 1947 var odelat, och där alltså professorn fick ta ansvar för hela ämnesbredden, både de naturgeografiska och de kulturgeografiska delarna av det mycket omfattande ämnet. Men i sin forskning och i sitt skrivande var han nästan helt inriktad på den naturgeografiska halvan. Det är därmed den nuvarande Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet som har starkast släktskap med arvet efter Hamberg. Institutionen bildades 1998 och bygger på fem tidigare institutioner: för geofysik, geologi, meteorologi, naturgeografi och paleontologi. I samband med bildandet gavs Axel Hamberg rollen som samlande gestalt för den nya, brett sammansatta institutionen. Genom hans osedvanliga bredd kunde nämligen alla tidigare institutioner känna igen sig i den mångsidige Hambergs arbetsområden. I det som i grundutbildningen benämndes naturgeografi fick Hamberg lära ut allt som idag ryms inom ämnet geovetenskap.

På dessa sidor ges en översikt av hans liv och ett urval av arkivmaterial från universitetets samlingar. Axel Hambergs fotografier förvaras vid universitetsbibliotekets kart- och bildavdelning, fältdagböckerna vid universitetsbibliotekets handskriftsavdelning. Där inget annat anges är bilderna på denna hemsida tagna av Axel Hamberg. Meteorologiska journaler och registreringar från Sarekarbetena förvaras vid Institutionen för geovetenskaper. Utanför fackkretsar är Hamberg mest känd för sitt mångåriga utforskande av Sareks fjällvärld och urvalet har präglats av detta. Sidorna har möjliggjorts inom Institutionen för geovetenskaper, där även ett bokprojekt vuxit fram. Boken, som beskrivs här, går betydligt djupare än denna hemsida i skildringen av vetenskapsmannen Axel Hamberg.


>Till Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet


Geocentrum

Institutionen för geovetenskaper, som ligger mellan Botaniska trädgården och Sveriges geologiska undersökning. Foto Lars Andersson.


Professor Rodhe föreläser i Axel Hambergsalen

Professor Allan Rodhe föreläser om vattnets kretslopp. Kursen ges gemensamt i årskurs 3 för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och för kandidatprogrammet i fysik. Foto Lars Andersson.


Axel Hamberg.

Axel Hamberg fotograferad av Ellen Claeson, okänt år.Axel Hambergsalen i Geocentrum

- med en utställning om Hamberg

Axel Hambergsalen i Geocentrum

Institutionens stora föreläsningssal har uppkallats efter Axel Hamberg och rymmer en utställning om honom, med fotografier, kartor, dokument och instrument. Här visas också den fotogrammetriska kamera som han konstruerade år 1898. Salen utnyttjas inte bara av institutionen utan även av andra enheter inom universitetet, liksom av föreningar och myndigheter. Foton Lars Andersson.


Utställning om Hamberg i Axel Hambergsalen


Utställning om Hamberg i Axel Hambergsalen


Axel Hamberg

Axel Hamberg fotograferad av John Hertzberg, okänt år.Till Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet


>Till startsidan

Rev. 2023-09-08